Velkommen til Vaksineklinikken i Bodø
Alle brukere av Vaksineklinikken skal ha vaksiner og helserådgivning i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Verdens Helseorganisasjon. Vaksineklinikken er autorisert for gulfebervaksinering. Vi er med i en samarbeidsallianse for private vaksinasjonsklinikker i Norge - Vaksine1.

Vaksineklinikken vil gi individuell behandling ut fra den enkeltes helsetilstand og den risiko personen utsettes for i forbindelse med reise eller arbeid. Vi setter også vaksiner for andre behov, som eksempel vaksine mot influensa, lungebetennelse og livmorhalskreft (HPV-vaksine).

Daglig leder for Vaksineklinikken AS er helsesøster Berit Evjenth. Hun har variert bakgrunn fra helsestasjon, skolehelsetjeneste og vaksinasjonskontor. Hun har arbeidet med smittevern og som saksbehandler hos kommuneoverlegen i Bodø, og har i flere år vært ansatt som Tuberkulosekoordinator på Nordlandssykehuset.

På Vaksineklinikken arbeider også sykepleier Ida Nygård. Hun har flere års erfaring med vaksinering fra Forsvaret. Når hun ikke er her, jobber hun på Bodø Legevakt.

Både Ida og Berit har deltatt på nasjonale - og internasjonale konferanser i vaksinasjon og reisemedisin.

Medisinsk-faglig ansvarlig er lege Terje Tollåli. Han er ansatt som overlege ved medisinsk avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø.
Våre åpningstider: (Unntatt i juli og august.)
Mandag . kl. 08.30 - 15.00
Tirsdag .. kl. 08.30 - 19.00
Onsdag . kl. 13.00 - 19.00
Torsdag. kl. 08.30 - 15.00
Fredag .. kl. 08.30 - 15.00

Vaksineklinikken kan være stengt når vaksinasjonsoppdrag utføres utenfor kontoret.

Sentralbordet tar imot timebestilling mandag til fredag, kl. 08.00 - 16.00,
telefon 755 32 444.
 
 
 
 
Viktig informasjon og forbehold:
Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke "helsehjelp" slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen er ikke ment å danne grunnlaget for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike formål må egen lege kontaktes direkte.
Vaksineklinikken fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.
Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter og annen publisering forutsetter godkjenning fra Vaksineklinikken.
Bestilte timer som ikke benyttes etter avbestilles innen 1 døgn, belastes ihht vår prisliste HER
Besøksadresse:
Nye City Nord, helseetasjen - 3. etasje.
Inngang T1 må brukes før kl. 09.00