Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner. Vaksine anbefales før reise!

Meslingesykdommen forårsakes av morbillivirus, og gir blant annet feber,0N7A5378 (002) hoste, nedsatt allmenntilstand og utslett. Meslinger kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige komplikasjoner som hjerneskade og dødsfall.

Alle barn i Norge får tilbud om vaksine mot meslinger gjennom barnevaksinasjonsprogrammet (MMR-vaksine) ved 15 mnd. og 11 års alder.

Ved reise til land i Europa hvor det er utbrudd av meslinger anbefales det at vaksinen til barn framskyndes. Den kan settes fra 9 måneds alder.

Voksne som ikke er immune gjennom vaksine eller gjennomgått sykdom bør ha vaksine før avreise. Personer som er født før 1960 regnes som immune gjennom naturlig smitte, da sykdommen var svært utbredt i Norge tidligere.

Man kan være utsatt for meslingesmitte på flyreiser, man bør derfor vurdere å vaksinere seg også når man reiser til land hvor det er middels risiko for smitte, da situasjonen kan endre seg raskt.

MMR-vaksinen kan ikke gir til personer med nedsatt immunforsvar, alvorlig eggallergi og gravide.

Les mer om MMR-vaksine før reisen her…