Det er viktig å opprettholde en god vaksinasjonsdekning, både for den enkelte, og for samfunnet generelt. Slik unngår vi utbredelse av smittsomme sykdommer.

Ikke alle vaksiner vi får som barn, gir beskyttelse livet ut.

For noen vaksiner trengs det oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommer. Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvert 10 år. Anbefalingen gjelder for alle voksne, uavhengig av eksempelvis helsetilstand, utenlandsreiser og yrke. Vi bruker en kombinasjonsvaksine som heter Boostrix-polio/ Repevax. Disse beskytter mot alle fire sykdommene.

Vi kan være utsatt for stivkrampe gjennom blant annet dyrebitt og forurensede skader. Stivkrampe finnes i jordsmonn, og kan smitte gjennom skitne sår ved for eksempel hagearbeid.

Sykdommer som polio og difteri er i dag nærmest utryddet, kan vi komme tilbake dersom vaksinasjonsdekningen blir for lav.

De siste årene har vi i Norge hatt flere tusen tilfeller kikhoste. Sykdommen har gi et svært alvorlig forløp for sårbare personer, som spebarn, personer med nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand. Nybakte foreldre og besteforeldre kan smitte sine uvaksinerte spebarn/barnebarn. Det tar minst 5 måneder før barn er beskyttet mot kikhoste, da de må ha to vaksinedoser for å få god immunitet. Kikhoste kan ha et svært alvorlig forløp for de minste barna.  Kikhoste hos voksne kalles ofte «hundredagershoste». I forlengelsen av den er det ikke uvanlig med annen bakteriell lungebetennelse.

NRK: Besteforeldre bør vaksinere seg mot kikhoste

Vaksiner satt fra 2011 skal være registrert i sentralt vaksineregister, SYSVAK, og kan søkes opp på helsenorge.no

Les mer på  Folkehelseinstituttet