I tillegg til vaksinering utfører Vaksineklinikken andre smitteverntjenester for bedrifter


Oppfølging etter skade med blodsmitterisiko/stikkskade

Ansatte som har vært utsatt for skade med blodsmitterisiko skal følges opp med blodprøver i 6 måneder etter skadetilfellet. Første blodprøve (nullprøve) bør tas snarest, om mulig samme dag.

Det er ulike regimer for oppfølging etter slik skade utfra den ansattes vaksinasjonsstatus, og om smittekilden tilhører risikogruppe. Det er viktig at oppfølging/vurdering starter omgående dersom smittekilde mistenkes å ha hepatitt eller er kjent HIV positiv.

Vaksineklinikken tar nødvendige blodprøver, vaksiner og henviser til spesialist på Nordlandssykehuset ved behov.

Vaksineklinikken er behjelpelig med å lage interne rutiner til bedrifter for å forebygge skade med blodsmitterisiko, samt rutiner for oppfølging etter skade med blodsmitterisiko.

 

Smittevernveiledning

Ansatte kan være utsatt for smitte fra biologiske faktorer i sitt arbeide. Vaksine kan beskytte mot mange sykdommer, men er et supplement til andre smitteverntiltak på arbeidsplassen. Vi gir smittevernveiledning individuelt og i grupper. Vaksineklinikken har hatt slik undervisning til eksempelvis ansatte i helsevesen, rørleggere, ansatte som arbeider i rusmiljø og innvandrere.

 

MRSA /Meticillinreststente stafylokokker  –  Tester og behandling

Ansatte i bedrifter kan ha vært utsatt for MRSA smitte for eksempel under sykehusopphold i utlandet. Personer som arbeider med pasientkontakt skal i mange tilfeller undersøkes for MRSA før de begynner i arbeide. Testen er enkel og tas fra nese og hals. Den analyseres på Nordlandssykehusets laboratorium.

Vaksineklinikken følger også opp ansatte som er blitt smittet i sitt arbeide . Dette gjelder i hovedsak ansatte i helsevesen.

Personer som er smittet av MRSA får behandling, og oppfølgingsprøver tas på Vaksineklinikken.

 

Tuberkulose  –  Tester og henvisning til vurdering/behandling

Vaksineklinikken tar tuberkulosetest av for eksempel av helsepersonell som  har vært i land med høy forekomst av tuberkulose i 3 måneder eller lengre. Dersom de har arbeide med pasientkontakt skal ofte undersøkes for tuberkulose før de inntrer i sin stilling.

Ansatte kan også ha vært utsatt for tuberkulosesmitte på sin jobb.

Vi rekvirerer om nødvendig spesiell tuberkuloseblodprøve (Quantiferon), røntgen av lunger og henviser om nødvendig til tuberkulosespesialist.

Tuberkulose skaper ofte smittefrykt. Vi gir informasjon til enkeltpersoner og i grupper om sykdommen, behandling  og hvordan den smitter.

 

Undervisning om reisevaksiner og reiseråd

For bedrifter som har mange ansatte som reiser utenlands på tjenestereise, kan vi besøke bedriften for å informere aktuelle ansatte om helsesituasjonen på reisemålet, hvilken risiko men utsetter seg for ved opphold i landet, og hvilke forhåndsregler man bør ta for å holde seg frisk på reisen.

Slik informasjon er tilpasset reisemålet, standard, varighet og varighet av reisen- Eksempelvis vil en gruppe som skal jobbe med bistandsarbeid være mer utsatt for sykdom enn et «forretningsopphold» i en større by.