Vi kan være utsatt for smitte av andre årsaker enn utenlandsreise og yrkeseksponering.
Det kan være behov for eller ønske om å beskytte seg mot eksempelvis vannkopper, meslinger, influensa, hjernehinnebetennelse, lungebetennelse eller andre sykdommer.
Om du har spørsmål om «andre vaksiner» som du ikke finner svar på her, kontakt oss gjerne!

 

Influensavaksine
Influensavirus forårsaker årvisse epidemier i den kalde årstiden her i landet, vanligvis i perioden november til mars. Alle voksne som ønsker å redusere sin risiko for sesonginfluensa kan ta vaksinen. (noen få medisinske unntak).
Vaksine mot sesonginfluensa bør settes om høsten. Det brukes fra 2018 en utvidet influensavaksine som beskytter mot 4 ulike influensavirus. Den gir en bredere beskyttelse enn tidligere influensavaksiner.  Influensavaksine virker en sesong, og må fornyes hver høst dersom en ønsker å være beskyttet.

Personer i risikogrupper anbefales å vaksinere seg: Voksne og barn med alvorlig luftveissykdom, kroniske hjerte/kar sykdommer, nedsatt immunforsvar, diabetes eller annen stoffskiftesykdom, gravide fra andre trimester, alle beboere på alders/sykehjem og alle personer over 65 år. Helsepersonell med pasientkontakt bør vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasienter.

Vi har i flere år hatt fellesvaksinering i bl.a. Fagerenga og Einmotunet borettslag, samt på Zephyrhaugen, flere pensjonistforeninger og i flere av byens bedrifter. Vaksine mot sesonginfluensa settes helt fram til influensaen kommer til vår del av landet.. De siste årene har det vært etter jul.

 

Pneumokokkvaksine
Vaksinen Pneumovax (PKV23) reduserer for alvorlig lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Den anbefales til risikogrupper: Voksne personer med kronisk luftveissykdom, kroniske hjerte/kar sykdommer, nedsatt immunforsvar, hiv-positive, personer uten miltfunksjon og alle personer over 65 år.

Vaksinen settes ofte samtidig som influensavaksine, men kan også settes uavhengig av denne. For eldre anbefales påfyll av vaksinen hvert 10 år. For enkelte risikogrupper anbefales etter individuell vurdering i tillegg til Pneumovax (PKV23) en pneumokokkvaksine som heter Prevenar ( PKV13). Dette for å gi en bredere beskyttelse. Pneumokokkvaksine er fra 2006 innført i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet for spebarn.

 

Vaksine mot hjernehinnebetennelse
Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom mellom 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse. Spesielt anbefales det før russetiden.
Som ung lever man ofte tett sammen med andre, og kan derfor være mer utsatt for smitte. Det kan være klasseturer, festivaler, russetid eller fester generelt.
Les mer om meningokokkvaksine og ungdom.

Mange unge studerer i utlandet, enkelte studiesteder krever at studentene er vaksinerte.

Meningokokkvaksinene Nimenrix og Menveo beskytter mot bakterien meningokokk ACWY. Vaksinen Trumemba beskytter mot meningokokk B.
Personer uten miltfunksjon anbefales meningokokkvaksine. Til disse grupper dekkes vaksinen av Folketrygden. Vaksinen er også aktuell som reisevaksine til noen deler av verden.

 

HPV-vaksine
HPV-virus kan forårsake alvorlige celleforandringer og kreft i livmorhals, skjede, ytre kjønnsorganer, penis, endetarm og svelg. HPV-vaksine er godkjent for kvinner og menn fra 9 års alder. Den gis til norske jenter og gutter i 12 års-alderen av skolehelsetjenesten.  Jenter/unge kvinner  som ikke er HPV-vaksinert på skolen, kan få vaksinen gratis på Vaksineklinikken fram til de fyller 20 år. Det betales kun honorar.

Det er to ulike HPV-vaksiner i Norge, Cervarix som beskytter mot 2 ulike HPV-virus og Gardasil9 som gir beskyttelse mot 9 HPV-virus.   Gardasli9 beskytter mot kjønnsvorter.  Det er ingen øvre aldersgrense for HPV-vaksine.  Kontakt oss gjerne for mer informasjon. Det er fortiden tomt for vaksinen Gardasil9. Mer ventes inn første halvdel av 2021.

 

Hepatitt B-vaksine
Fra 2017 ble hepatitt B-vaksine innført i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til alle norske barn, født etter 1. november  2016. Hepatitt B smitter gjennom blod og kroppsvæsker. Stikk på for eksempel brukte sprøytespisser, ulykker/skader med blodsmitterisiko, deling av sprøyter, kirurgiske inngrep/tannbehandling i utlandet, piercing, tatovering og ubeskyttet sex kan være risikosituasjoner for hepatitt B-smitte. Forekomst av hepatitt B varierer betydelig mellom land. I tillegg til reise- og yrkesvaksine anbefales bla. følgende grupper å vaksinere seg: Personer med langvarig omgang med kjente smittebærere som seksualpartner eller i samme husstand, stoffmisbrukere, prostituerte, menn som har sex med menn, personer under 25 år/eller barn av foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B, personer med visse kroniske sykdommer som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller konsekvenser av sykdommen. Disse grupper får vaksinen dekket av Folketrygden, og betaler kun konsultasjonshonorar på Vaksineklinikken. Hepatitt B-vaksinering består av 3 doser i løpet av minst 6 måneder.

 

MMR-vaksine
Mot meslinger, kusma og røde hunder. Vaksine mot meslinger ble innført i det norske vaksinasjonsprogrammet i 1969. MMR-vaksinen ble innført i 1982. Personer født mellom 1960 og 1982 kan være «ikke-immune» mot meslinger ved at de ikke har gjennomgått sykdommen, eller ikke er fullvaksinert.  Personer som ikke har gjennomgått meslinger,  ikke er vaksinert, evt har usikker vaksinasjonsstatus anbefales påfyll med minst 1 dose. Dette gjelder uavhengig av reise eller yrke, da det er en stor økning av meslinger på verdensbasis nå.

Meslinger er svært smittsomt, og kan få alvorlige følger som hjerneskade og død. MMR-vaksinen kan ikke gis til gravide, personer med nedsatt immunforsvar eller barn under 9 måneder. Barn som skal  på utenlandsreise, også i Europa, bør være MMR-vaksinert før reisen. Vaksinene som gis ved 15 mnd alder på helsestasjonen kan framskyndes til 9 mnd alder.

 

Varicellavaksine
Mot vannkopper. De fleste norske barn gjennomgår vannkopper uten komplikasjoner, og blir immune. Personer som er i tvil om de er immune kan få sjekket dette med en blodprøve hos oss. Er det behov for vaksine settes den i to doser med minst 4 ukers intervall. Gravide og personer med nedsatt immunforsvar kan ikke ta denne vaksinen.

 

TBE-vaksine
Mot skogsflåttencefalitt. Det er påvist TBE-virus hos flått helt opp til Bodø. Foreløpig er det ikke kjent at personer er blitt smittet i Bodøområdet. TBE overføres av flått som finnes i områder med tett vegetasjon i områder hvor vintrene ikke er for kalde. Sykdommer er utbredt i blant annet Baltiske stater, Sentral- og Øst-Europa og rundt Østersjøen. Det er økende tilfeller i Sør-Norge, og det er anbefalt at personer som skal ferdes mye ute i skog og mark vurderer å vaksinere seg.
Vaksinen settes i to doser med minst 2 ukers intervall før flåttsesongen. Påfyll settes før neste sesong dersom det fortsatt er behov for beskyttelse, deretter etter 3 og 5 år. Det er  også viktig å bruke gode flåttmidler, da vaksinen ikke kan gi 100% beskyttelse. Flått kan overføre boreliose som det ikke finnes vaksine mot. Vaksineklinikken selger effektive flåttmiddel til hud og Permetrin til bruk på klær.