Influensavaksine

Influensa2

Vi har fått inn årets influensavaksine !

Influensavirus forårsaker årvisse epidemier i den kalde årstiden her i landet, vanligvis i perioden november til mars. Alle voksne som ønsker å redusere sin risiko for sesonginfluensa kan ta vaksinen. (noen få medisinske unntak).
Vaksine mot sesonginfluensa bør settes om høsten. Den virker en sesong, og må fornyes hver høst dersom en ønsker å være beskyttet.Personer i følgende risikogrupper anbefales spesielt å vaksinere seg: Voksne og barn med alvorlig luftveissykdom, kroniske hjerte/kar sykdommer, nedsatt immunforsvar, diabetes eller annen stoffskiftesykdom, gravide fra andre trimester, alle beboere på alders/sykehjem og alle personer over 65 år. Helsepersonell med pasientkontakt bør vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasienter.

Vi har i flere år hatt fellesvaksinering i bl.a. Fagerenga og Einmotunet borettslag, samt på Zephyrhaugen, flere pensjonistforeninger og i flere av byens bedrifter. Vaksine mot sesonginfluensa settes helt fram til influensaen kommer til vårt område. De siste årene har det vært etter jul.

Pris:   Personer i risikogruppe: kr 200,-                                                    Andre personer, uten risikofaktorer : kr 320,-

 

Pneumokokkvaksine mot lungebetennelse

Vaksinen Pneumovax (PKV23) reduserer  for alvorlig lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. Den anbefales voksne personer med kronisk luftveissykdom, kroniske hjerte/kar sykdommer, nedsatt immunforsvar, hiv-positive, personer uten miltfunksjon og alle personer over 65 år. Vaksinen settes ofte samtidig som influensavaksine, men kan også settes uavhengig av denne. For eldre anbefales påfyll av vaksinen hvert 10 år.

Pneumokokkvaksine er fra 2006 innført i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet for spebarn.
For enkelte risikogrupper anbefales etter individuell vurdering i tillegg til Pneumpvax (PKV23) en pneumokokkvaksine som heter Prevenar ( PKV13). Dette for å gi en bredere beskyttelse.

 

Vaksine mot hjernehinnebetennelseVaksine i hånd
Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom mellom 17-19 år vurderer å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse. Spesielt anbefales det før russetiden.

Vaksinen beskytter mot bakterien meningokokk ACWY. Vaksinen er effektiv etter 2 uker, og virker i flere år.
Som ung lever man ofte tett sammen med andre, og kan derfor være mer utsatt for smitte. Det kan være klasseturer, russetid eller fester generelt. Mange unge studerer i utlandet, enkelte studiesteder krever at studentene er vaksinert.

Les mer om meningokokkvaksine til russ.
Personer uten miltfunksjon anbefales meningokokkvaksine. Til disse grupper dekkes vaksinen av Folketrygden.

 

shutterstock_460309078-2HPV vaksine
HPV vaksine gis til norske jenter i 12 års-alderen. Den er for tiden gratis for kvinner født 1991 og senere.
Den er godkjent for kvinner og menn fra 9 års alder. Det er ingen øvre aldersgrense for HPV vaksine.
Se utfyllende informasjon i Vaksineklinikkens saker om HPV-vaksine.

 

Hepatitt-B vaksine
Fra 2017  ble hepatitt-B vaksine innført i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til alle norske barn, født etter 1. november 2016.

Hepatitt-B smitter gjennom blod og kroppsvæsker. Stikk på for eksempel brukte sprøytespisser, ulykker/skader med blodsmitterisiko, deling av sprøyter, kirurgiske inngrep/tannbehandling i utlandet, piercing, tatovering og ubeskyttet sex kan være risikosituasjoner for hepatitt-B smitte. Forekomst av hepatitt B varierer betydelig mellom land.I tillegg til reise- og yrkesvaksine anbefales bla. følgende grupper å vaksinere seg: Personer med langvarig omgang med kjente smittebærere som seksualpartner eller i samme husstand, stoffmisbrukere, prostituerte, menn som har sex med menn, personer under 25 år/eller barn av foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt-B, personer med visse kroniske sykdommer som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller konsekvenser av sykdommen. Disse grupper får vaksinen dekket av Folketrygden, og betaler kun konsultasjonshonorer på Vaksineklinikken.Hepatitt-B vaksinering består av 3 doser i løpet av minst 6 måneder.

 

MMR vaksine
Mot meslinger, kusma og røde hunder.

MMR vaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i Norge. Kvinner som ved blodprøve har fått påvist at de mangler antistoff mot røde hunder anbefales påfyll av vaksinen. Det gjelder også personer som ikke er vaksinert tidligere. Det er betydelig høyere forekomst av meslinger i Europa og øvrige verden enn i Norge. Vaksinen kan ikke gis til gravide eller barn under 9 måneder. Barn og voksne som skal være med på utenlandsreise, også i Europa, bør være MMR vaksinert før reisen.

 

Varicellavaksine
Mot vannkopper.De fleste norske barn gjennomgår vannkopper uten komplikasjoner, og blir immune. Personer som er i tvil om de er immune kan få sjekket dette med en blodprøve hos oss. Er det behov for vaksine settes den i to doser med minst 4 ukers intervall. Gravide og personer med nedsatt immunforsvar kan ikke ta denne vaksinen.

 

TBE -vaksine
Mot skogsflåttencefalitt.Det er påvist TBE- virus hos flått helt opp til Bodø. Foreløpig er det ikke kjent at personer er blitt smittet i Bodøområdet.TBE overføres av flått som finnes i områder med tett vegetasjon i omåder hvor vintrene ikke er for kalde. Sykdommer er utbredt i blant annet Baltiske stater, Sentral- og Øst Europa og rundt Østersjøen. Det er økende tilfeller i Sør-Norge, og det er anbefalt at personer som skal ferdes mye ute i skog og mark vurderer å vaksinere seg.
Vaksinen settes i to doser med minst 2 ukers intervall før flåttsesongen. Påfyll settes før neste sesong dersom det fortsatt er behov for beskyttelse, deretter etter 3 og 5 år. Det er  også viktig å bruke gode flåttmidler, da vaksinen ikke kan gi 100% beskyttelse. Flått kan overføre borreliose som det ikke finnes vaksine mot. Vaksineklinikken selger effektive flåttmiddel til hud og Permetrin til bruk på klær.