Forfatterarkiv: Berit Evjenth

Tilbud om gratis covidvaksine på Vaksineklinikken i sommer er avsluttet. Vi håper vi kan få inn mer vaksine etterhvert.

Tilbud om gratis covidvaksine på Vaksineklinikken i sommer er avsluttet. Vi håper vi kan få inn mer vaksine etterhvert.

Vaksineklinikken har i sommer covidvaksinert risikogrupper i samarbeide med Bodø kommune. Pågangen hos oss var stor, og alle doser vi fikk tildelt er nå satt eller bestilt. Dette tilbudet er nå avsluttet. Det arbeides med å få covidvaksineringen på Vaksineklinikken gjenopptatt, Vi venter beskjed fra Bodø kommune, og vil legge ut informasjon her så snart vi vet mer. Inntil videre er det kun Bodø kommune v/Helsekontoret som tilbyr covidvaksine.Les mer...

HPV-vaksine

HPV-vaksine

HPV- vaksine er godkjent for jenter og gutter fra 9 års alder. Det er ingen øvre aldersgrense på HPV-vaksine!Les mer...

Våre produkter

Vaksineklinikken selger insektmidler til hud og tekstiler fra ulike produsenter. Vaksineklinikkens produkter er innenfor norske krav mht. innholdsstoffer og styrke. Insekter kan overføre sykdommer som malaria, denguefeber og zikafeber. Vi har oversikt over hvilke områder i verden du er utsatt for smittsomme sykdommer pga insekter. Til bruk i slike områder er insektmidler med DEET (N,N-Dethy-m-l Toulamide) eller Picaridin anbefalt til bruk på hud. Den beste beskyttelse mot insektstikk fås ved bruk av insektsmidler til hud i kombinasjon med Permetrin på klær, myggnett, telt og lignende. Insektmidler må ikke fås i øyne eller svelges. Vær oppmerksom på at DEET misfarger plast (eks solbriller) og tekstiler. Det gjør ikke Picaridin. Når myggbeskyttelse ikke lenger er nødvendig bør det vaskes bort med såpe og vann. Myggmidler skal brukes med forsiktighet til barn. Vi selger impregnerte myggnett. Våre priser er inkl. mva.