Denguefeber smitter via myggstikk. Det finnes ikke vaksine, det er derfor viktig å bruke gode insektsmidler på hud og tekstiler dag og ettermiddag.

Myggartene som overfører viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer og stikker også på dagtid.

Det har de siste årene vært observert en til dels kraftig økning i antall tilfeller denguefeber i mange land i Sørøst-Asia og Sør Amerika.  I 2019 har det vært dobbelt så mange tilfeller av denguefeber som forventet i Thailand. Risikoen er tilstede både i urbane og landlige områder, men det er særlig provinser nordøst i landet som er berørt. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til området, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk i hele Thailand og andre land med denguefeber.

Folkehelseinstituttet får hvert år meldinger om personer som er smittet med denguefeber i Thailand. (Kilde Folkehelseinstituttet, 14.06.2019)

Det fins ingen vaksine mot denguefeber.

Vaksineklinikken selger effektive insektmidler til hud og klær. Les mer om: våre produkter

Denguefeberkart, WHO

Amerika / denguefeber
10 februar 2020 :

I 2019 ble det rapportert 3,2 millioner mistenkte og bekreftede tilfeller av denguefeber på det amerikanske kontinentet. Dette er det høyeste antallet som noensinne er rapportert, og kan sammenlignes med omtrent 500 000 tilfeller i 2017 og 2018.
Belize, Costa Rica, El Salvador, Mexico og Nicaragua rapporterte i 2019 tre ganger så mange tilfeller som i 2018.
Antigua og Barbuda, Brasil, Den Dominikanske republikk, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jamaica og Martinique rapporterte i 2019 så mye som syv til ti ganger flere tilfeller enn i 2018.

Vietnam / dengue
12 Januar 2020
I 2019 så man en betydelig økning i antall denguetilfeller i Vietnam; totalt 320.000 tilfeller sammenlignet med 126.000 i 2018. Antallet nye tilfeller satte raskt fart fra juni måned og mellom 8-10.000 tilfeller ble rapportert ukentlig til begynnelsen av november 2019 da en synkende trend ble notert. I løpet av uke 50 ble det imidlertid fortsatt rapportert om 4000 nye tilfeller.