Denguefeber smitter via mygg. Det finnes ikke vaksine, det er derfor viktig å unngå myggstikk !

Thailandske helsemyndigheter har erklært at årets denguesituasjon er en epidemi.

Myggartene som overfører viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer og stikker også på dagtid.

Det har de siste årene vært observert en til dels kraftig økning i antall tilfeller denguefeber i mange land i Sørøst-Asia. Hittil i 2019 har det vært dobbelt så mange tilfeller av denguefeber som forventet i Thailand. Risikoen er tilstede både i urbane og landlige områder, men det er særlig provinser nordøst i landet som er berørt. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til området, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk i hele Thailand og andre sørøstasiatiske land. Folkehelseinstituttet får hvert år meldinger om personer som er smittet med denguefeber i Thailand. (Kilde Folkehelseinstituttet, 14.06.2019)

Det fins ingen vaksine mot denguefeber.

Vaksineklinikken selger effektive insektmidler til hud og klær. Les mer om: våre produkter

Denguefeberkart, WHO