Reisende til land med økt forekomst av sykdommen bør vurdere rabiesvaksinering!

Verdens helseorganisasjon varslet denne måneden om funn av falske rabiesvaksiner på Filippinene. Det er for tiden mangel på vaksine i landet, noe som gir marked for omsetning av falske produkter.

Årlig forekomst av rabies på Filippinene er cirka 200-250 tilfeller årlig.

Folkehelseinstituttet i Norge anbefaler reisende til områder med økt forekomst av rabies, å ha lav terskel for å vaksinere seg mot sykdommen. Grunnvaksinasjon før reise består av 2 doser med minimum 7 dagers mellomrom.

I tillegg bør man unngå berøring, mating og nærkontakt med dyr under oppholdet i land som Filipinene og India ++.

Om uhellet likevel oppstår må såret renses og legehjelp oppsøkes så fort som mulig. Ved oppstart av behandling i utlandet, bør man kontakte norsk helsevesen ved hjemkomst for vurdering av hendelsen.

Hva er rabies ? 

  • Rabies er en sykdom som angriper nervesystemet.
  • Sykdommen smitter via bitt, klor og spytt i åpne sår fra hunder, katt, flaggermus og aper.
  • Start med behandling ( rensing av sår, vaksinering og eventuelt antistoffer) ved skade av dyr i utlandet.
  • WHO har beregnet at det på verdensbasis dør mellom 50 -70.000 personer av denne virussykdommen.