"Kan man ta flere forskjellige vaksiner samme dag?"

Ja, man kan ta flere vaksiner samme dag/oppmøte. Vaksine i håndOm man ikke sette vaksiner samme dag, må det gå minst en uke mellom ulike vaksiner. I noen tilfeller skal det gå 4 uker før man kan gi ny vaksine, om det ikke gis under samme konsultasjon.