Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det innebærer at arbeidsgiver skal vurdere risikoforholdene i virksomheten, og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko. Ansatte skal tilbys vaksine mot biologiske faktorer (bakterier, virus) de blir eksponert for, dersom sikker og effektiv vaksine finnes.  

Vaksineklinikken utfører oppdrag for mange ulike bedrifter i Bodøområdet. Vi vaksinerer ansatte, veileder i smittevern individuelt og i grupper. Vaksineklinikken følger også opp ansatte etter skader med blodsmitterisiko. Alle bedrifter kan kontakte oss for tilbud.

Vaksineklinikken har samarbeidsavtale og er underleverandør til Hemis bedriftshelsetjeneste i Bodø