Ansatte som reiser på arbeidsoppdrag til utlandet, anbefales samme vaksiner som andre reisende.

Om det er spesielle oppdrag som skal utføres, eller oppholdet er av primitive art eller langvarig anbefales tilleggsvaksiner.

Vær oppmerksom på at land i Afrika og Sør Amerika kan kreve internasjonalt gulfebervaksinasjonssertifikat for innreise. Vaksineklinikken er autorisert for gulfebervaksinering. Sertifikatet er gyldig 10 dager etter vaksinen er satt.

Se vaksinekart.org for generelle vaksineanbefalinger

Utgifter til yrkesvaksiner skal dekkes av arbeidsgiver.