Ansatte som reiser på arbeidsoppdrag til utlandet, anbefales samme vaksiner som andre reisende.

Om det er spesielle oppdrag som skal utføres, eller oppholdet er av primitive art eller langvarig anbefales
tilleggsvaksiner.

Vær oppmerksom på at land i Afrika og Sør Amerika kan kreve internasjonalt gulfebervaksinasjonssertifikat for innreise.
Vaksineklinikken er autorisert for gulfebervaksinering. Sertifikatet har livslang gyldighet, og er gyldig 10 dager etter vaksinen er satt.

Vi skriver ut resept på forbyggende malariatabletter dersom det er anbefalt for reisemålet.

Se vaksinekart.org for generelle vaksineanbefalinger.
Utgifter til yrkesvaksiner skal dekkes av arbeidsgiver.