Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det innebærer at arbeidsgiver skal vurdere risikoforholdene i virksomheten, og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko.

Ansatte skal tilbys vaksine mot biologiske faktorer (bakterier, virus) de blir eksponert for, dersom sikker og effektiv vaksine finnes. Vaksine er et supplement til andre smitteforebyggende tiltak.

Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger blant annet av:
– Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har
– Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet
– Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften
– Hvilke vaksiner den enkelte har fått før
– Arbeidstakerens helsetilstand

Aktuelle arbeidsvaksiner kan være:
influensa, kikhoste, stivkrampe, polio, tuberkulose, meslinger, hepatitt A, hepatitt B og TBE.

Se Folkehelseinstituttet, Yrkesvaksiner.

Aktuelle yrkesgrupper hvor vaksinering anbefales vurdert:
Helsepersonell, tannhelsepersonell, veterinærer, politi, fengsel, sosial/miljøarbeidere, brannvesen, redningspersonell, arbeide med kloakk, avløp, jordbruk, parkvesen, vaktmester, renovasjon, rengjøringspersonell, bistandsarbeidere, arbeide med jakt/fangst på Svalbard. I tillegg anbefales reisevaksiner for yrkesreiser utenlands.

Vaksineklinikken tilbyr smittevernundervisning til ansatte, individuelt eller i grupper. Ansatte som har vært utsatt for smitte med blodsmitterisiko/stikkskader kan etter avtale følges opp på Vaksineklinikken, med samtale og blodprøver etter anbefalte retningslinjer.

Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved vaksinasjon av ansatte.

Vaksineklinikken har samarbeidsavtale med Hemis bedriftshelsetjeneste og vaksinerer ansatte i deres kundebedrifter, som Nordlandssykehuset, Tannhelse Midt, Iris, og Østbø samt flere renholdsbedrifter og rørleggerbedrifter.

Yrkesvaksiner er også anbefalt for noen studentgrupper. Vi vaksinerer også blant annet årlig  fengselsaspiranter og veterinærstudenter  i Bodø. I perioden 2002- 2022 har vi vaksinert alle politistudenter i Bodø.

Alle bedrifter kan kontakte Vaksineklinikken direkte for informasjon og tilbud om vaksinering av ansatte eller studenter. Send gjerne forespørsel på mail eller på kontaktskjema.