Kvinner født 1990 eller tidligere og gutter/menn som ønsker HPV vaksine bør også vurdere vaksinering hos oss. Vaksinen settes i 3 doser i løpet av 6-12 måneder.

HPV vaksine er godkjent for jenter og gutter fra 9 års alder. Det er                                                                    ingen øvre aldersgrense på HPV vaksine!  Det er ikke for sent å  vaksinere seg selv om man har debutert  seksuelt.Kondom beskytter  bare delvis mot HPV smitte.

Fra 2009 har norske jenter fått HPV vaksinen Gardasil i 7. Klasse. Fra høsten 2018 vil gutter få samme tilbudet.Fra 1.November 2016-2018 får kvinner født 1991 og senere gratis HPV vaksine, se egen sak.

Det er to ulike HPV vaksiner på markedet i Norge for personer som må betale vaksinen selv. Våren 2017 fikk vi inn Gardasil9, i tillegg til Gardasil. Gardasil9 beskytter mot 9 ulike HPV virusstammer (HPV 6,11,16,18,31,33, 45,52 og 58).  Gardasil beskytter mot 4 virusstammer (HPV 6,11,16 og 18) Begge vaksinene beskytter mot kjønnsvorter (HPV 6 og 11).

HPV-vaksine forebygger forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft., samt andre HPV relaterte krefttyper som kreft i endetarm, penis og vagina, munnhule og svelg. Vaksinene beskytter mot de HPV-typene vaksinen inneholder hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Hos de fleste som blir smittet med HPV går infeksjonen over av seg selv. HPV-vaksine kan også beskytte mot en reinfeksjon, og man kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere. Det er ikke farlig å ta vaksinen om man allerede er smittet med HPV-typene som vaksinen beskytter mot.

Les mer om HPV-vaksine