HPV- vaksine er godkjent for jenter og gutter fra 9 års alder. Det er ingen øvre aldersgrense på HPV-vaksine!

HPV-viruset er svært utbredt, og i de fleste tilfeller av HPV smitte går infeksjonen over av seg selv. Det er ikke for sent å vaksinere seg selv om man har debutert seksuelt. Kondom beskytter bare delvis mot HPV smitte.

HPV-vaksine forebygger forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft., samt andre HPV relaterte krefttyper som kreft i endetarm, penis og vagina, munnhule og svelg.

Det er to godkjente HPV vaksiner på markedet i Norge. Vaksineklinikken har kun Gardasil9 på lager.

  • Gardasil9:  Beskytter mot 9 ulike HPV virusstammer (HPV 6,11,16,18,31,33, 45,52 og 58).  Dette er den eneste HPV-vaksinen som også beskytter mot kjønnsvorter.
  •  Cervarix: Beskytter mot 2 HPV-virussammer, (16 og 18) samt har noe kryssbeskyttelse mot andre HPV-virus. Denne må bestilles.

HPV-vaksine settes i 3 doser i løpet av 6-12 måneder. Dersom vaksineringen begynner før fylte 15 år settes kun 2 doser.  Fra 2009 har norske jenter fått HPV vaksine i 7. Klasse. Fra høsten 2018 fikk gutter samme tilbudet. Fra 2016- 2019 fikk kvinner født 1991 og senere gratis HPV vaksine bla på Vaksineklinikken. Dette tilbudet var tidsbegrenset.

Man kan ta  vaksinen selv om man allerede er smittet med HPV-typene som vaksinen beskytter mot. HPV-vaksine kan beskytte mot en reinfeksjon, og man kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere.

Vi siterer overlege ved patologisk avdeling UNN, Sveinung Sørbye, intervjuet av Tv2, 22. mars 2022:

HPV-virus kan ligge i dvale mange år. Det finnes to typer dvale: «Persistence», som betyr at viruset er der hele tiden og man tester positivt hele tiden. Den andre dvalen er «latens», som vil si at viruset ikke er synlig.–Da kan man teste negativt, for så at viruset reaktiveres flere år senere. Det finnes tilfeller av kvinner som har vært gift med samme mann i 40 år og fått kreft. Det finnes ikke makstall, men man regner med at flesteparten kvitter seg med viruset innen to år. I tillegg kan man smitte seg selv i mange år: Viruset kan bevege seg fra en aktiv infeksjon i en slimhinne til en annen slimhinne, og kan da flytte seg fra livmorhals eller kjønnslepper, til munn og så til anus, og så videre. Når HPV-infeksjon er ferdig et sted, smitter man seg selv, og da kan infeksjonen opprettholdes i mange år, forklarer overlegen. Det er også vanlig at partnere i et fast forhold kan komme inn i en smittesyklus, hvor en aktiv infeksjon hos den ene overføres til partner, som deretter får en aktiv infeksjon, som overføres tilbake igjen. For å stoppe syklusen kan man bruke kondom, men når det er fast forhold, anbefaler Sørbye at begge vaksinerer seg mot fremtidige HPV-virus. HPV-infeksjon hos menn kan føre til kreft i munn og svelg, analkreft og peniskreft. Men det er færre tilfeller av disse krefttypene hos menn, enn livmorhalskreft hos kvinner. Det finnes ikke testing for menn, som hos kvinner, men man antar at hvis kvinnen er positiv, er mannen det også. Det er heller ikke noe behandling for HPV-infeksjon. Det eneste menn kan gjøre er å ta vaksinen, forklarer Wergeland Sørbye, som minner om at det ikke er noen øvre aldersgrense for å vaksinere seg.»

HPV vaksine virker i flere 10-år, sannsynligvis livslang.

For kvinner anbefales det å følge «Sjekk deg» programmet med å ta jevnlige celleprøver fra livmorhalsen, selv om man er HPV-vaksinert. Kreftregisteret: Livmorhalsprogrammet,

LES MER OM HPV-VAKSINE