HPV- vaksine er godkjent for jenter og gutter fra 9 års alder. Det er ingen øvre aldersgrense på HPV-vaksine!

HPV-viruset er svært utbredt, og i de fleste tilfeller av HPV smitte går infeksjonen over av seg selv. Det er ikke for sent å vaksinere seg selv om man har debutert seksuelt. Kondom beskytter bare delvis mot HPV smitte.

HPV-vaksine forebygger forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft., samt andre HPV relaterte krefttyper som kreft i endetarm, penis og vagina, munnhule og svelg.

Det er to godkjente HPV vaksiner på markedet i Norge. Vaksineklinikken har kun Gardasil9 på lager.

  • Gardasil9:  Beskytter mot 9 ulike HPV virusstammer (HPV 6,11,16,18,31,33, 45,52 og 58).  Dette er den eneste HPV-vaksinen som også beskytter mot kjønnsvorter.
  •  Cervarix: Beskytter mot 2 HPV-virussammer, (16 og 18) samt har noe kryssbeskyttelse mot andre HPV-virus. Denne må bestilles.

HPV-vaksine settes i 3 doser i løpet av 6-12 måneder. Dersom vaksineringen begynner før fylte 15 år settes kun 2 doser.  Fra 2009 har norske jenter fått HPV vaksine i 7. Klasse. Fra høsten 2018 fikk gutter samme tilbudet. Fra 2016- 2019 fikk kvinner født 1991 og senere gratis HPV vaksine bla på Vaksineklinikken. Dette tilbudet var tidsbegrenset.

Man kan ta  vaksinen selv om man allerede er smittet med HPV-typene som vaksinen beskytter mot. HPV-vaksine kan beskytte mot en reinfeksjon, og man kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere.

HPV vaksine virker i flere 10-år, sannsynligvis livslang.

For kvinner anbefales det å følge «Sjekk deg» programmet med å ta jevnlige celleprøver fra livmorhalsen, selv om man er HPV-vaksinert. Kreftregisteret: Livmorhalsprogrammet,

LES MER OM HPV-VAKSINE