Vaksine mot mot bla lungebetennelse/penumokokkvaksine anbefales risikogrupper hvert 6.år. Den kan settes samtidig med influensavaksine.

Vi gjør oppmerksom på at det må bookes egen time til alle personer som skal vaksineres.

Om det ønskes pneumokokkvaksine i tillegg, gi oss beskjed når du kommer. Det er ikke nødvendig med ekstra time til den. 

Vi har dessverre ikke covidvaksine lengre. Det må gå minst 1 uke mellom covidvaksine og influensavaksine.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Timebestilling: ( Kun timer til etter 9. oktober, vi åpner opp for tidligere datoer når vi får nøyaktig leveringsdato for vaksinene)

Onlinebooking, influensavaksine til 1 person  

Telefon 755 32444

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Etter en fin sommer i nord går vi mot en sesong hvor influensaviruset vil melde sin ankomst. Det er allerede meldt om ulike virus som covid og RSV i omløp. Influensaepidemien kommer vanligvis senere. Vi vet foreløpig lite om hvordan influensasesongen 2023/24 vil forløpe.

Influensavaksinen må settes hver høst for å gi beskyttelse. For å få best virkning bør man vaksineres fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinen så lenge det er influensa i omløp. Det tar 10-14 dager fra vaksinen er satt til den er effektiv. Virkningen av vaksinen avtar over tid.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko vurderes individuelt
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Barn og voksne med:

 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar/immunsuprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Vaksineklinikken vaksinerer ansatte i mange av Bodøs bedrifter, les mer: Influensavaksinering i bedrifter

Vaksine mot lungebetennelse/pneumokokkvaksine anbefales alle over 65 år (inkl friske eldre) og risikogrupper hvert 6 år. Vaksinen heter Pneumovax, og beskytter mot alvorlige infeksjoner forårsaket av pneumokokkbakterier, som bihulebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.  Er du vaksinert på Vaksineklinikken gir vi deg beskjed når du møter til influensavaksinering om du trenger påfyll av pneumokokkvaksine. Tidligere vaksiner satt fra 2011 kan også søkes opp på helsenorge.no

Hvert 10.år anbefales alle voksne å fylle på sine grunnvaksiner: polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Dersom man er født etter 1950 settes en kombinasjonsvaksine som heter Repevax.  Spør oss når du kommer og vaksinerer deg.


Priser:

Sesonginfluensavaksine til personer i risikogruppe: 275 kr

Sesonginfluensavaksine til helsepersonell med pasientkontakt: Skal dekkes av arbeidsgiver.

Sesonginfluensavaksine: Ikke risikogruppe: 400  kr

Pneumovax, lungebetennelsesvaksine: 550,-

Hjemmebesøk:

Gjelder området Sentrum, inntil Mørkved og Løpsmarka.

Hjemmebesøk inkl influensavaksine 1 person: 600 kr       2 personer i samme husstand: 1000 kr