Det skal alltid være trygt å vaksinere seg på Vaksineklinikken. Vi tilbyr dermed ikke Covid-19 vaksinen fra Janssen. Les mer om vaksineringen i Bodø.

Regjeringen har vedtatt at private vaksineklinikker kan tilby Covid-19 vaksinen fra Janssen som en del av et frivillig tilbud. Vaksineklinikken har besluttet å ikke tilby denne vaksinen hos oss. Dette av medisinske, etiske og juridiske årsaker, og i tråd med anbefalinger fra Den norske Legeforrening og Folkehelseinstituttet

Den voksne befolkningen i Bodø/Norge får alle tilbud om en tryggere og mer effektiv Covid-19 vaksine gjennom det offentlige tilbudet.

Vaksineklinikken er som samarbeidspartner til Bodø kommune forespeilet å få tilgang til Covid-19 vaksiner som tilbys i det nasjonale programmet, på et senere tidspunkt. Inntil videre utføres all Covid-19 vaksineringen av Bodø kommune på Bodø Storsenter. Vaksinen vil bli gratis hos oss også. Vi kommer med informasjon her når vi vet mer.

 

Informasjon om koronavaksinasjon: Koronavaksine – Bodø kommune