Det skal alltid være trygt å vaksinere seg på Vaksineklinikken. Vi tilbyr dermed ikke Covid-19 vaksinen fra Janssen. Les mer om vaksineringen i Bodø.

Regjeringen har vedtatt at private vaksineklinikker kan tilby Covid-19 vaksinen fra Janssen som en del av et frivillig tilbud. Vaksineklinikken har besluttet å ikke tilby denne vaksinen hos oss. Dette av medisinske, etiske og juridiske årsaker, og i tråd med anbefalinger fra Den norske Legeforrening og Folkehelseinstituttet.

Det er kort tid til hele befolkningen i Bodø/Norge får tilbud om en tryggere og mer effektiv Covid-19 vaksine gjennom det offentlige tilbudet.

Vaksineklinikken er som samarbeidspartner til Bodø kommune forespeilet å få tilgang til Covid-19 vaksiner som tilbys i det nasjonale programmet, på et senere tidspunkt. Inntil videre utføres all Covid-19 vaksineringen av Bodø kommune på Bodø Storsenter. Vaksinen vil bli gratis hos oss også. Vi kommer med informasjon her når vi vet mer.

Da vi har ledig kapasitet på Vaksineklinikken, er helsesykepleier Berit Evjenth inntil videre innleid ved kommunens massevaksineringer.

Informasjon om koronavaksinasjon: Koronavaksine – Bodø kommune