Ny produktside

Våre produkter

Vaksineklinikken selger insektmidler til hud og tekstiler fra ulike produsenter. Vaksineklinikkens produkter er innenfor norske krav mht. innholdsstoffer og styrke. Insekter kan overføre sykdommer som malaria, denguefeber og zikafeber. Vi har oversikt over hvilke områder i verden du er utsatt for smittsomme sykdommer pga insekter. Til bruk i slike områder er insektmidler med DEET (N,N-Dethy-m-l Toulamide) eller Picaridin anbefalt til bruk på hud. Den beste beskyttelse mot insektstikk fås ved bruk av insektsmidler til hud i kombinasjon med Permetrin på klær, myggnett, telt og lignende. Insektmidler må ikke fås i øyne eller svelges. Vær oppmerksom på at DEET misfarger plast (eks solbriller) og tekstiler. Det gjør ikke Picaridin. Når myggbeskyttelse ikke lenger er nødvendig bør det vaskes bort med såpe og vann. Myggmidler skal brukes med forsiktighet til barn. Vi selger impregnerte myggnett. Våre priser er inkl. mva.