Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner.

Folkehelseinstituttet og WHO melder nå om stor økning i forekomst av meslinger i Europa og øvrige deler av verden.

Alle barn i Norge får tilbud om vaksine mot meslinger gjennom barnevaksinasjonsprogrammet (MMR-vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder) ved 15 mnd. og 11 års alder. To doser med vaksine vil gi livslang beskyttelse.

Vaksine mot meslinger ble innført i det nasjonale vaksineprogrammet til småbarn  i Norge i 1969. MMR – vaksinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet i Norge i 1983.

Det er  spesielt de født mellom 1960-1982 som bør sjekke om de har vært syke av meslinger eller er vaksinerte.

Hvis man er i tvil om dette er det anbefalt å vaksinere seg. Vaksinen er trygg og effektiv, og det er ikke skadelig å ta vaksinen selv om har tatt den tidligere.

Man regner med at personer født før 1960 har gjennomgått sykdommen og er derfor immune.

Folkehelseinstituttet, Påfyll av vaksine mot meslinger

Meslinger (morbilli-virus) gir blant annet feber, hoste, nedsatt allmenntilstand og utslett. Fra smittetidspunkt tar det opptil 10-14 dager før man får symptomer. Sykdommen smitter 4 dager før, og 4 dager etter man får utslett.
Meslinger kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige komplikasjoner som hjerneskade og dødsfall.

Meslinger i graviditeten kan ha spesiell skadelig effekt på både mor og barn. Den gravide har økt risiko for komplikasjoner som for eksempel lungebetennelse. Smitteoverføring til fosteret kan forårsake prematuritet og i enkelte tilfeller spontanabort.

Ved reise til land i Europa og Asia  (for eksempel ItaliaUkraina, Frankrike, Østerriket og Polen) hvor det er større utbrudd av meslinger anbefales det at vaksinen til barn framskyndes. MMR-vaksine kan settes fra 9 måneds alder. Folkehelseinstituttet,, MMR vaksine før utenlandsreise  MMR vaksine satt på barn under 1 år, må gjentas på helsestasjonen ved 15-måneders alder.
Man kan være utsatt for smitte på flyreiser, man bør derfor vaksinere seg i god tid også når man reiser til land hvor det er middels risiko for smitte. Dette anbefales da situasjonen kan endre seg raskt, og det tar noe tid fra vaksinasjonsdatoen til beskyttelsen er optimal.

Helsepersonell bør spesielt undersøke om de er immune mot meslinger. Folkehelseinstituttet : Meslingevaksine til helsepersonell

MMR-vaksinen kan ikke gis til personer med nedsatt immunforsvar, alvorlig egg-allergi og gravide.