Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner.

Sommerferien 2018 nærmer seg med stormskritt, og det er stadig utbrudd av meslingesmitte i land som er svært populære for oss å reise til.
Dette er blant annet land som Hellas, Italia, Frankrike og Storbritannia.
48 % prosent av de som har vært syke er over 15 år og uvaksinerte.

Alle barn i Norge får tilbud om vaksine mot meslinger gjennom barnevaksinasjonsprogrammet (MMR-vaksine) ved 15 mnd. og 11 års alder.

To doser med vaksine vil gi livslang beskyttelse.
MMR – vaksinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet i Norge i 1983.

Derfor er det spesielt de født mellom 1960-1982 som bør sjekke om de har vært syke av meslinger eller er vaksinerte.

Hvis man er i tvil om dette er det anbefalt vaksine.

En påfyllingsdose er ikke farlig, vaksinen er trygg og effektiv.

Man regner med at personer født før 1960 har gjennomgått sykdommen og er derfor immune.

Meslinger (morbilli-virus) gir blant annet feber, hoste, nedsatt allmenntilstand og utslett. Fra smittetidspunkt tar det opptil 10-14 dager før man får symptomer.
Meslinger kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige komplikasjoner som hjerneskade og dødsfall.

Meslinger i graviditeten kan ha spesiell skadelig effekt på både mor og barn. Den gravide har økt risiko for komplikasjoner som for eksempel lungebetennelse. Smitteoverføring til fosteret kan forårsake prematuritet og i enkelte tilfeller spontanabort.

Ved reise til land i Europa ( for eksempel Italia, Hellas og Romania) hvor det er større utbrudd av meslinger anbefales det at vaksinen til barn framskyndes. MMR-vaksine kan settes fra 9 måneds alder. Folkehelseinstituttet,, MMR vaksine før utenlandsreise
Man kan være utsatt for smitte på flyreiser, man bør derfor vaksinere seg i god tid også når man reiser til land hvor det er middels risiko for smitte. Dette anbefales da situasjonen kan endre seg raskt, og det tar noe tid fra vaksinasjonsdatoen til beskyttelsen er optimal.

Helsepersonell bør spesielt undersøke om de er immune mot meslinger. Folkehelseinstituttet : Meslingevaksine til helsepersonell

MMR-vaksinen kan ikke gis til personer med nedsatt immunforsvar, alvorlig egg-allergi og gravide.