Influensavaksine anbefales årlig til risikogrupper og nærkontakter til syke.

For noen kan influensa gi varig svekket helse og komplikasjoner av annen underliggende sykdom. Vaksine bidrar til å beskytte mot slike hendelser. Sesonginfluensavaksinen beskytter mot flere influensavirus, men må tas hvert år.

Vaksine mot lungebetennelse anbefales personer i risikogrupper hvert 10 år. Den kan sette samtidig med influensavaksine. Friske voksne personer som ønsker å redusere risiko for influensasykdom kan også vaksinere seg.

Priser:

Vaxigrip:  3 influensavirus-stammer:  Risikogrupper: 200 kr,  Friske voksne, ikke risikogrupper: 300 kr

Vaxigrip Tetra: 4 influensavirus-stammer: Risikogrupper: 300 kr , Friske voksne, ikke risikogrupper: 400 kr

Vaksine mot lungebetennelse/pneumokokkvaksine: 460 kr

Influensavaksine anbefales spesielt for: Alle fra fylte 65 år. Gravide etter 12 svangerskapsuke.  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan også få tilbud om vaksinasjon etter individuell vurdering. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem. Barn og voksne med: Diabetes type 1 og 2, Kronisk luftveissykdom, hjerte – kar sykdom, lever eller nyresvikt. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade Nedsatt immunforsvar Svært alvorlig fedme ( KMI over 40) Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig risiko. Nærkontakt til immunsupprimerte pasienter.

Helsepersonell med pasientkontakt  Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell er viktig. Influensavaksine er det beste forebyggende tiltaket man har for å unngå smitte. Hvis man blir smittet kan man spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer selv. Vaksineklinikken vaksinerer ansatte på Nordlandssykehuset i Bodø. Informasjon om dette tilbudet gis internt på sykehuset.