Hvordan virker en vaksine?

Ved vaksinasjon tilføres kroppen enten en svekket mikrobe, deler av en mikrobe, eller noe som likner den mikroben det ønskes beskyttelse mot. Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarsceller og antistoffer som vil gjenkjenne den «ekte» mikroben. Hvis den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom. Det er oppnådd immunitet ved vaksinasjon.

Mange vanlige infeksjonssykdommer er ufarlige for de fleste. Imidlertid finnes det infeksjoner som kan forårsake alvorlige skader og i verste fall død hos den som smittes. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten den risikoen det innebærer å gjennomgå en slik sykdom.

Vaksine er et svært effektivt og enkelt forebyggende tiltak i kampen for å unngå smittsomme sykdommer.

Vaksineklinikken setter alle vaksiner som er tilgjengelige i Norge. Vi følger Folkehelseinstituttes retningslinjer om hvilke vaksiner som er anbefalt. Vi registrerer alle vaksiner i SYSVAK, sentralt vaksinasjonsregister.