Folkehelseinstituttet setter i år søkelys på behovet for oppfriskningsvaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut.0n7a5383

For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mor de aktuelle sykdommene. Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon. Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.