Berit
BERIT EVJENTH
Daglig leder/ helsesykepleier

Berit er daglig leder og eier av Vaksineklinikken. Hun var utdannet sykepleier i 1987, og tok helsesøsterutdannelsen i 1990. Hun har bakgrunn fra sykehus, helsestasjon, skolehelsetjeneste og vaksinasjonskontor. Berit har arbeidet med smittevern på Helserådet Bodø kommune, og som tuberkulosekoordinator på Nordlandssykehuset. I deler av 2020/2021 jobbet hun  i Bodø kommunes smittesporingsteam og i massevaksineringen mot korona.

Berit har vært på flere studieturer for å besøke helsetjenester på populære reisemål som Thailand og Cuba. Hun har deltatt på mange nasjonale og internasjonale kurs og konferanser i vaksinering og reisemedisin, samt deltatt på feltkurs i tropemedisin på Madagaskar i 2019. Berit drar gjerne selv på en årlig ferie til eksotiske strøk. Hun er styremedlem i Vaksine1, samarbeidsallianse for private vaksineklinikker i Norge.

 

Ida
IDA NYGÅRD
Sykepleier

Ida har jobbet på Vaksineklinikken siden 2013. Hun ble utdannet sykepleier i 2006. Hun har flere års erfaring fra blant annet Ullevål sykehus, Bodø Legevakt og Valnesfjord helsesportsenter. Ida har jobbet flere år med vaksinering i Forsvaret i Bodin Leir.

I tillegg til mange nasjonale og internasjonale kurs og konferanser i vaksinering og reisemedisin, har hun deltatt på  feltkurs i tropemedisin på Madagaskar i 2019. Ida liker å arbeide med digitale medier, og er derfor blant annet “facebook-ansvarlig” hos oss.
Når hun ikke er på Vaksineklinikken jobber hun deltid på Bodø Legevakt, i perioden 2020 – våren 2022 på «luftveislegevakta» med korona.

Ida er i permisjon til sommeren 2023.

 

Elin
ELIN HANSEN
Sykepleier

Elin begynte å jobbe på Vaksineklinikken høsten 2018. Hun jobber hos oss i travle tider, og er ofte den som blir sendt ut på oppdrag i bedrifter, og på hjemmebesøk for vaksinering. Hun har tidligere blant annet jobbet med reisevaksinering på Bodø kommunes vaksinasjonskontor. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har jobbet på Nordlandssykehuset. Hun er er en aktiv og kreativ person, og er også kunstner og forfatter.

Våren 2023 er Elin vikar hos oss 2 dager i uken.

 

Camilla
CAMILLA HELEN LIAN
Sykepleier

Camilla begynte hos oss den 1. september 2022 i 50 % stilling. Hun skal kombinere jobben hos oss med deltids masterstudie i helsesykepleie på Universitetet i Tromsø. Hun ble utdannet sykepleier i 2019. Camilla har jobbet på nyfødtintensiv, kirurgisk avdeling, barnemedisinsk avdeling og gynekologisk poliklinikk på Nordlandssykehuset i Bodø. Når hun ikke jobber eller studerer liker hun blant annet å strikke og synge i kor.

Camilla har permisjon, og kommer tilbake i løpet av 2023.

 

Terje
TERJE TOLLÅLI
Lege

Terje er medisinsk faglig ansvarlig for virksomheten.
Han er spesialist i lungesykdommer, og har sitt daglige virke som avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø.
Når Terje har fri, treffes han ofte på hytta, eller på tur i fjellet.

 

 

Asbjørn
ASBJØRN FØRDE
Styreleder

Asbjørn er styreleder i Vaksineklinikken. Han er også vår gode rådgiver i spørsmål av “ikke-medisinsk” art. Han jobber som daglig leder for Hemis, avdeling Bodø.