For å besøke Vaksineklinikken er det helt nødvendig at alle følger Helsedirektoratets råd for å unngå smitte. Les dette før du kontakter oss:

Vaksineklinikken har åpent for våre vanlige tjenester/vaksineringer.  Åpningstider vil inntil videre være noe reduserte, dette i hovedsak fordi vi har mindre reisevaksinering.

Vi må i samarbeide med våre kunder ivareta viktig smittevern:

Time på Vaksineklinikken må bestilles på forhånd. Vi har ikke drop-in.

Dersom du har luftveissymptomer/forkjølelse, eller er i karantene/isolasjon kan du ikke komme til oss nå. Avtalte timer må avbestilles for å unngå gebyr for «ikke møtt».

Når du besøker Vaksineklinikken må vi holde avstand. Det kan maksimalt være 2 personer på venterommet samtidig. Bruk området utenfor også som venteareal før/etter vaksinering. Kommer du i god tid før avtalt time, ber vi deg være i ventearealet utenfor våre lokaler.

Sykepleiere på Vaksineklinikken bruker munnbind. Alle som skal inn i våre lokaler må bruke munnbind

Hånddesinfeksjon pålegges alle før de kommer inn. Du finner dette på utsiden av vår inngangsdør, samt inne på venterommet.

Vi håndhilser på alternative måter.

Vi har fjernet tidsskrifter, brosjyrer  og leker på venterommet for å unngå smitte.

Betaling med kort utføres når mulig kontaktløst ved «tæpping». Vi desinfiserer bankterminalen etter hver berøring.

I tillegg til dette vil vi blant annet forsterke interne smittevernrutiner med annet hyppig renhold av våre lokaler, inkl desinfeksjon av kontaktflater og berøringspunkter.

Ved at vi alle følger rådene våre reduserer vi risiko for smitte.

Det skal alltid være  trygt å komme til oss på Vaksineklinikken.

Les mer: Helsedirektoratets veileder om smitteverntiltak for helsetjenester med en-til-en kontakt, 19.04.2020