De fleste reiser forløper uten større problemer. Våre reisetips er ment som nyttige og praktiske opplysninger, som vil øke mulighetene for en frisk ferie. Reisende har ulike behov utfra alder, helse, reisemål og varighet av en reise. Det vil være ulike behov for en kortvarig chartertur og en backpackerreise over lengre tid. Denne oversikten er derfor ikke ment som fullstendig utfyllende reiseråd.

Sjekk Vaksinasjonsguiden for generelle anbefalinger. Husk at gulfebervaksine er påkrevd i mange land i Sør-Amerika og Afrika i området mellom 15 grader nord og 15 grader syd for ekvator. Gulfebervaksinasjonssertifikat vil da kreves. Det tar 10 dager fra vaksinen er satt til sertifikatet er gyldig.

Sørg også for at du har gyldig reiseforsikring som dekker dine behov under hele reisen.
Sjekk også UD’s landsider for spesifikk informasjon om reisemålet, spesielt nevnes visumkrav, sikkerhet, skikk og bruk.