Ofte reiser ryggsekkturister over større områder i mange land i flere uker eller måneder. Enkel standard på overnattingssteder, opphold på landsbygd og ofte under enklere forhold utsetter den reisende for visse utfordringer. God forberedelser kan gjøre reisen både tryggere og redusere risiko for sykdom og skader. Vi vil alltid være behjelpelig med å gi de riktige vaksiner og reiseråd.

Ta kontakt med oss i god tid, minst 6 uker før reisen. I tillegg til oppfrisking av grunnvaksiner, anbefaler vi alltid Ung backpackerbackpackere å vaksinere seg mot både mot hepatitt A+B. Vaksinen settes over flere doser. Andre vaksiner må vurderes i tillegg. Gulfebervaksine krever for innreise til enkelte land.

Dersom du reiser på kort varsel, husk at du alltid reiser tryggere vaksinert enn å gamble ved å reise uvaksinert.

Her er noen reiseråd fra oss:
Husk reiseforsikring som dekker dine behov for hele oppholdet. Ikke alle forsikringsselskap dekker risikosport. Ta med reiseapotek, innhold bør bestemmes utfra hvor langt du skal oppholde seg fra sivilisert helsevesen og apotek. Utstyr til vanlig sårstell og bandasjering er obligatorisk. samt et utvalg av reseptfrie legemidler.
Vurder å ta sterile nåler for bruk i nødsituasjon. Vi kan utstede attest slik at du ikke får problemer med innførsel av sprøyter og sprøytespisser.

Mange backpackere oppholder seg i områder med betydelig risiko for insektoverførte sykdommer som denguefeber, zikafeber, malaria og japansk encefalitt. Kjøp myggmiddel og impregnert myggnett hjemme. Dersom du impregnerer noe tøy med myggmiddel før reisen, slipper du å oftest å behandle det underveis, da en slik impregnering virker i opptil 3 måneder.

Gjentatt smitte med denguefeber øker risiko for hemoragisk denguefeber, som kan ha et svært alvorlig forløp. Se også våre produkter og vår info om insektoverførte sykdommer.

Dersom du ikke får tak i flaskevann eller har muligheter til å koke vann, ta med vannrensingsmiddel.
Vær oppmerksom på at diare minsker effekt av andre medikamenter som p-piller og malariatabletter. Det er da nødvendig å bruke annet beskyttelse i tillegg

Dersom du trenger kondomer er det anbefalt å ta det med hjemmefra. Da er du sikret at kvalitet og størrelse er riktig. Ubeskyttet sex frarådes.

På overnattingssteder med enkel standard kan det være sengelopper/bedbugs. Disse finnes i senger og møbler og fører til bitt som gir kløende utslett. Bittene kan bli infiserte. Permetrin kan sprayes på laken for forhindre bed-bug-bitt.

Piercing og tatovering i utlandet er ikke å anbefale da du kan utsettes for sykdommer som smitter gjennom blod på grunn av uhygieniske forhold, samt sårinfeksjoner som kan være svært vanskelig å behandle.

Rabies smitter gjennom dyrebitt, klor eller at et dyr har slikket en persons sår. Sykdommen er 100% dødelig om man ikke får behandling. Helsevesen må kontaktes samme dag som man har vært utsatt for smitte for å starte behandling. Diskuter med oss om det kan være aktuelt å vaksinere seg før reisen. Hunder forårsaker de fleste rabiestilfeller hos mennesker, men også aper, katter og flaggermus kan overføre rabies.

Bading i ferskvann i tropene kan overføre sykdommen schistosomiasis (bilharzia) på grunn av en usynlig parasitt som trenger gjennom huden.

Trafikkulykker er hyppigste årsak til skader og sykehusinnleggelser hos turister. Mange av disse har fått fatale forløp da man har kjørt uten hjelm, eller ikke har erfaring med trafikkulturen på reisemålet.

Alkohol og andre rusmidler gjør oss ukritiske på de fleste områder. Vær bevisst ditt forbruk. Kjør aldri bil eller motorsykkel dersom du er påvirket av rusmidler.

Oppsøk lege dersom du får dårlig almenntilstand eller høy feber under eller etter opphold i utlandet. Etter hjemkomst er det viktig at du informerer om din reiserute, spesielt om du har vært i malariaområde eller områder med andre tropesykdommer.