Immunforsvaret svekkes med alderen. Eldre er mer utsatt for sykdom på reise, og får oftere komplikasjoner i forbindelse med infeksjonssykdommer. Lange flyreiser, høy luftfuktighet og temperatur, samt ukjente omgivelser kan medføre påkjenninger og stress.

Husk anbefalte vaksiner. Eldre som ikke er grunnvaksinert bør starte vaksinering 6 uker før reisen. Husk også eldre på reisegyldig reiseforsikring. Har du kroniske sykdommer konferer med din fastlege før du bestiller reisen. Få med helseattest på engelsk, samt dine faste medisiner.

Lange flyreiser øker risiko for blodpropp. Bruk støttestrømper under hele reisen. Beveg deg i tillegg på flyet.
Se også øvrige reiseråd.