Graviditet er i seg selv en frisk normaltilstand. Likevel bør gravide være oppmerksomme på en del forhold i forbindelse med utenlandsreiser. Ved reiser til tropiske land, eller opphold under primitive forhold utsettes en for ulike risikoer.

En lang flyreise kan være en påkjenning for gravide, eksempelvis er risiko for blodpropp økt. Vær oppmerksom på at høy lufttemperatur og høy luftfuktighet på reisemålet påvirker både den gravide og fosteret. Gravide reagerer ofte annerledes på varme enn de er vant til. Infeksjoner som lungebetennelse, urinveisinfeksjon og mageinfeksjon kan få et alvorligere forløp hos gravide. Toxoplasmose er en parasitt som kan gi fosterskader. Parasitten finnes i avføring far katter, uvaskede grønnsaker og kjøtt som ikke er tilstrekkelig varmet.

Gravide frarådes å reise dersom de har hatt kompliserte svangerskap eller svangerskap utenfor livmoren tidligere. Ved komplikasjoner i nåværende svangerskap, flerlingesvangerskap, samt gravide med kroniske sykdommer bør ikke reise utenlands. Malaria vil kunne få et alvorlig forløp både for den gravide og fosteret, reiser til malariaområder må derfor vurderes nøye. Flere forebyggende  malariamedikamenter kan ikke brukes av gravide.

Friske gravide som velger å reise anbefales å gjøre dette i andre trimester, 3-6 mnd. i svangerskapet. Undersøk om helsetilbudet på reisemålet er godt, finnes det tilbud om fødselshjelp og nyfødtmedisin? Dekker din reiseforsikring forhold som kan oppstå ifb med graviditet. Diskuter med fastlege behov for antistofftesting mot toxoplasmose. Bruk støttestrømper og drikk rikelig på lengre flyreiser for å unngå blodpropp. Unngå diare, myggstikk og andre sykdommer/helseplager på samme måte som andre reisende. Vær spesielt oppmerksom på mat/hygieneråd for å unngå diare og toxoplasmose, samt å drikke rikelig for å unngå dehydrering.

Gravide skal vanligvis ikke vaksineres med levende vaksiner som eksempelvis gulfebervaksine.

Gravide kan få inaktiverte/drepte vaksiner. Vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og hepatitt-A og B og kolera/etec-diare er trygge vaksiner for gravide. Vi anbefaler likevel å velge et reisemål hvor spesielle vaksiner ikke er anbefalt, der er risiko for sykdom generelt oftest lavere. Vi gir gjerne råd om hvilke områder dette gjelder.