Vi vil beskrive de vanligste sykdommer som smittes via mygg: malaria, denguefeber, zikafeber, chikungunyafeber og sovesyke. Andre sykdommer kan være gulfeber og japansk encefalitt. Disse to siste sykdommer kan vi vaksinere mot.

Insektoverførte sykdommerDen beste beskyttelse for å unngå insektsoverførte sykdommer er å bruke effektive myggmidler til hud og klær. Det er i tillegg anbefalt å sove i myggfritt rom. Bruk myggnett i rom uten air-condition og dersom du sover ute. med insektmiddel. Vær obs på at overganger mellom klær og hud, ankler, hals og håndledd er beskyttet.

I områder med denguefeber og zikafeber må en også unngå å bli stukket på dagtid. Malariamyggen er mest aktiv om kveldene, og de fleste innsekter er hissige under solnedgang og soloppgang.

Vaksineklinikken selger effektive mygg/flåttmidler til hud og klær, samt impregnerte myggnett.
Til hud anbefales ofte myggmiddel inneholdende tilstrekkelig DEET (dietyltoulamide) eller Picaridin. I Norge er enkelte myggmidler med inntil 50% DEET godkjente til bruk for personer over 18 år.
Barn under 3 år og gravide anbefales ikke å bruke myggmidler med DEET. Mosquito-Guard kan brukes til barn fra 2 år.
Ved bruk av myggmiddel med må man alltid unngå å få midlet i øyne og munn, samt på barns hender.

Permetrin er et kunstig framstilt insektrepellerende produkt som er effektivt til klær, myggnett og andre tekstiler. Våre myggnett er impregnerte med Permetrin.

Myggmiddel anbefales på bar hud. Bruk ellers langermet tøy som er impregnert.

Malaria
Forårsakes av en parasitt som kan gi svært alvorlige symptomer da den ødelegger de røde blodlegemene, samt blokkerer de små blodårene i bla nyre, milt, tarm og hjerne. Det finnes ulike typer malariaparasitter, plasmidium falciparum er den alvorligste.

Malaria er utbredt i Afrika, deler av Sør-Amerika og noen steder i Østen. Malaria forebygges ved å unngå myggstikk, samt malariatabletter. Malariaparasitten kan være resistent mot enkelte medikamenter. Det er derfor viktig å velge riktig medikament avhengig av hvor du skal reise. Malariatabletter er reseptbelagte. Du får resept hos oss på Vaksineklinikken.

Malaria kan i de fleste tilfeller behandles dersom en kommer tidlig i gang med behandlingen. Det er derfor viktig å kjenne til symptomer på malaria. Vaksineklinikken gir deg nødvendig informasjon om dette.
Det finnes ikke vaksine mot malaria.

Denguefeber
Forårsakes av et virus som smitter fra menneske til menneske via mygg. Etter malaria er dengue den hyppigst forekommende myggbårne sykdom i tropiske land. Forekomsten av sykdommen er økende. Reisende til Karibien, Mellom-og Sør-Amerika, Afrika og Østen bør beskytte seg mot myggstikk.
Det finnes i dag ikke vaksine eller forebyggende medisin som hindrer sykdommen. Myggen som forårsaker denguefeber finnes også i store byer og turistplasser. Myggen stikker også på dagtid, spesielt ettermiddagstimene før solnedgang Symptomer på denguefeber kan være svært like influensa, ofte går sympomene over etter noen dager til 2-3 uker. I noen tilfeller tar det flere måneder å restituere seg. Sykdommen kan utvikle seg til «hemoragisk denguefeber» hvor en får blødninger i hud og indre organer. Hemoragisk denguefeber kan i sjeldne tilfeller være dødelig.

Zikafeber
Zikafeber forårsakes av zikavirus som overføres med mygg og forekommer i Sørøst-Asia, Afrika, øyer i Stillehavet og på det amerikanske kontinent. Sykdommen gir vanligvis milde symptomer, men kan hos gravide forårsake fosterskader. Myggen som overfører zikafeber som vanligvis stikker på dagtid. Reservoar for viruset er antagelig aper. Det er rapportert om enkelte tilfeller med smitte fra person til person gjennom sex, både fra menn og kvinner. Man antar at viruset kan forbli i sæd i flere måneder. Smitte fra mor til barn og ved blodoverføring kan forekomme.

Les mer om zikafeber og forhåndsregler etter hjemkomst. Det finnes ikke vaksine mot zikafeber.

Gulfeber
Vaksine mot gulfeber er påkrevet ved innreise til enkelte land i Sør-Amerika og Afrika. Du får gulfebervaksinasjonssertifikat når vaksinen er satt. Sertifikatet er gyldig etter 10 dager. Vaksinene er levende, og eldre personer får ofte mer bivirkninger av vaksinen enn yngre, risiko for bivirkning må alltid veies opp mot risiko for bivrikning.

Sykdommen er sjelden, men alvorlig og ofte dødelig.

Japansk encefalitt
Sykdommen finnes kun i Østen. Sykdommen kan gi en svært alvorlig hjernebetennelse. Fugler og svin er mellomverter for viruset. Personer som skal være på landsbygd, eller i områder med kjent forekomst av sykdommen i lengre tid bør vurdere å vaksinere seg. Denne vaksinen er aktuell for mange backpackere.

Chikungunyafeber
Skyldes et virus som er utbredt i tropiske land. Sykdommen gir feber, hodepine, ledd og muskelsmerter. Hos friske smittede går sykdommen normalt over av seg selv. Gravide, personer med nedsatt immunforsvar eller kroniske sykdommer kan få et mer alvorlig forløp. Sykdommen kan ikke behandles, annet enn symptomatisk behandling. Det finnes ikke vaksine.

Sovesyke
Forekommer bare i Afrika sør for Sahara, og skyldes bitt av tse-tsefluer som overfører trypanosomer. Tse-tsefluene angriper oftest i store svermer og gir smertefulle bitt. Tse-tsefluer biter om dagen. Myggmidler hjelper ikke. Da tse-tsefluer tiltrekkes av mørke farger anbefales det å kle seg i naturtro, lyse farger med noe tykkelse. Spør lokalbefolkningen om der tse-tsefluer i området du skal besøke. Ved mistanke om smitte er det viktig å oppsøke helsevesen for behandling. Det finnes ikke vaksine mot sovesyke.