Etter en periode med leveringsvansker har vi fått inn pneumokokkvaksine!

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine alle i risikogrupper hvert 1o. år. Dette gjelder alle over 65 år,  samt personer med nedsatt immunforsvar, kronisk hjerte- eller lungesykdom, diabetes eller andre sykdommer som gjør at det er uheldig å få lungebetennelse. Dette er råd fra norske helsemyndigheter uavhengig av koronasituasjonen!

Selv om vi i dag har kontroll over koronasituasjonen i Norge, er det viktig at risikogrupper nå benytter anledningen til vaksinere seg.  Det er uheldig for spesielt risikogrupper å få samtidig infeksjon med Covid-19  og pneumokokklungebetennelse. Det er nå god tilgang på Pneumovax, men vi vet ikke om det kan bli restriksjoner igjen på senere tidspunkt. Time  må bestilles.

Les mer om pneumokokkvaksine: Folkehelseinstituttet; Pneumokokkvaksine

Det er viktig at alle som vaksiners hos oss følger  Vaksineklinikkens smittevernråd

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Årets sesonginfluensa-vaksine beskytter mot fire ulike influensavirus. Influensavaksine må fornyes årlig. Det er påvist Influensa A og Influensa B virus som sirkulerer per nå.

Influensavaksinen beskytter ikke mot andre bakterier og virus som også kan gi influensalignende symptomer, eks forkjølelse.

Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år! Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Influensavaksine anbefales spesielt for:
Alle fra fylte 65 år!

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Barn og voksne med:
Diabetes type 1 og 2
Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
Nedsatt immunforsvar
Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
Helsepersonell som har pasientkontakt. Vi vaksinerer ansatte på Nordlandssykehuset, ved fellesvaksineringer i november, samt på Vaksineklinikken. Ansatte må da booke time på forhånd. Nordlandssykehuset betaler vaksinen til alle ansatte.

Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar/immunsuprimerte.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Sesonginfluensavaksine kan settes samtidig som Pneumovax. Denne vaksinen beskytter mot alvorlige infeksjoner forårsaket av bakteriene Pneumokokker. Det kan for eksempel gi lungebetennelser. Pneumovax gir beskyttelse i 10 år og er anbefalt til alle over 65 år, samt personer i risikogrupper. Vi gir deg gjerne informasjon om pneumokokkvaksine ved besøk hos oss.

Priser :

Vaxigrip-tetra, sesonginfluensavaksine: Risikogruppe: 250,-

Vaxigrip-tetra: sesonginfluensavaksine: Ikke Risikogruppe: 400,-

Pneumovax, lungebetennelsesvaksine : 460.- + honorar