Det er for tiden tomt for Lungebetennelsesvaksine/Pneumovax! . Vi kan kun bestille enkeltdoser til spesielle risikogrupper, se liste. Andre kan sette seg på vår venteliste, så tar vi kontakt ved neste levering.

Alle apoteker og Folkehelseinstituttet er tomme for vaksine på sine lagre. Det ventes nye leveringer i mai, men det er usikkert hvor mye vi får. Vi følger med, og gjør det som er mulig for å skaffe flere vaksiner!

Bruk vårt Kontaktskjema om du vil settes opp på vår venteliste. Vi sender SMS til alle når vi får inn mer vaksine.
VI HAR FORTSATT INFLUENSAVAKSINE – Det er ikke for sent å vaksinere seg! 

Unntak Pneumovax gjelder følgende grupper:

Prioriterte grupper er personer med:
•hivinfeksjon/aids
•stamcelletransplantasjon
•anatomisk eller funksjonell miltmangel
•cerebrospinalvæskelekkasje
•b-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi
•hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
•organtransplantasjon

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Årets sesonginfluensa-vaksine beskytter mot fire ulike influensavirus. Influensavaksine må fornyes årlig. Det er påvist Influensa A og Influensa B virus som sirkulerer per nå.

Influensavaksinen beskytter ikke mot andre bakterier og virus som også kan gi influensalignende symptomer, eks forkjølelse.

Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år! Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Influensavaksine anbefales spesielt for:
Alle fra fylte 65 år!

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Barn og voksne med:
Diabetes type 1 og 2
Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
Nedsatt immunforsvar
Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
Helsepersonell som har pasientkontakt. Vi vaksinerer ansatte på Nordlandssykehuset, ved fellesvaksineringer i november, samt på Vaksineklinikken. Ansatte må da booke time på forhånd. Nordlandssykehuset betaler vaksinen til alle ansatte.

Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar/immunsuprimerte.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Sesonginfluensavaksine kan settes samtidig som Pneumovax. Denne vaksinen beskytter mot alvorlige infeksjoner forårsaket av bakteriene Pneumokokker. Det kan for eksempel gi lungebetennelser. Pneumovax gir beskyttelse i 10 år og er anbefalt til alle over 65 år, samt personer i risikogrupper. Vi gir deg gjerne informasjon om pneumokokkvaksine ved besøk hos oss.

Priser :

Vaxigrip-tetra, sesonginfluensavaksine: Risikogruppe: 250,-

Vaxigrip-tetra: sesonginfluensavaksine: Ikke Risikogruppe: 400,-

Pneumovax, lungebetennelsesvaksine : 500,-