Vaksineklinikken er vi i full gang med høstensinfluensavaksinering. Vi har stor pågang på telefonen, og oppfordrer til å bruke vår onlinebooking! Husk at det må gå minst 1 uke mellom eks covidvaksine og influensavaksine.

I år er det i Norge nok vaksine til alle, slik at friske voksne kan vaksineres samtidig med risikogrupper. Time bestilles her: onlinebooking

Vi vet foreløpig lite om hvordan influensasesongen 2021/2022 vil forløpe. Da det var få influensatilfeller forrige sesong er det lite immunitet i befolkningen nå, noe som i følge Folkehelseinstituttet kan gjøre at vi er mer utsatt for influensasykdom denne vinteren.Influensavaksinen beskytter mot 4 ulike influensavirusstammer, den beskytter ikke mot andre bakterier og virus som også kan gi influensalignende symptomer, eks forkjølelse eller korona.

Influensavaksinen må settes hver høst for å gi beskyttelse. For å få best virkning bør man vaksineres fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinen så lenge det er influensa i omløp. Det tar 10-14 dager fra vaksinen er satt til den er effektiv. Virkningen av vaksinen avtar over tid.

«Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon. Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme. Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot følgesykdom og varig svekket helse.» Kilde: Folkehelseinstituttet

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Barn og voksne med:

 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Vi vaksinerer ansatte på Nordlandssykehuset, ved fellesvaksineringer i oktober, samt på Vaksineklinikken.
 • Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar/immunsuprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Vaksineklinikken vaksinerer ansatte i mange av Bodøs bedrifter, les mer: Influensavaksinering i bedrifter

Vaksine mot lungebetennelse/pneumokokkvaksine anbefales alle over 65 år (inkl friske eldre) og risikogrupper hvert 10 år. Vaksinen heter Pneumovax, og beskytter mot alvorlige infeksjoner forårsaket av bakteriene pneumokokker. De kan for eksempel gi lungebetennelser. Influensavaksine kan settes samtidig som Pneumovax. Du finner oversikt over tidligere vaksiner, satt fra 2011 på helsenorge.no, er du vaksinert på Vaksineklinikken gir vi deg beskjed når du møter til influensavaksinering om du trenger påfyll av pneumokokkvaksine.

Hvert 10.år anbefales alle voksne å fylle på sine grunnvaksiner, mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Dersom man er født etter 1950 settes en kombinasjonsvaksine som heter Boostrix-polio. Spør oss når du kommer og vaksinerer deg.


Priser:

Sesonginfluensavaksine til personer i risikogruppe: 250 kr

Sesonginfluensavaksine til helsepersonell med pasientkontakt: Skal dekkes av arbeidsgiver.

Sesonginfluensavaksine: Ikke risikogruppe: 400  kr

Pneumovax, lungebetennelsesvaksine: 550,-

Hjemmebesøk:

Gjelder området Sentrum, inntil Mørkved og Løpsmarka.

Hjemmebesøk inkl influensavaksine 1 person: 600 kr       2 personer i samme husstand: 1000 kr