Det er fortsatt mulig å få satt influensavaksine hos oss! Det er for tiden lav forekomst av sesonginfluensa, det er ikke for sent å vaksinere seg! Vaksinen er nå tilgjengelig for alle voksne.

Det er trygt å vaksinere seg på Vaksineklinikken. Det er viktig at alle følger Vaksineklinikkens smittevernråd.

 • Husk timebestilling
 • Kom frisk. Har du luftveissymptomer eller feber må timen utsettes. Du skal ikke møte hos oss med symptomer.
 • Husk rene hender. Vi har hånddesinfeksjon på utsiden av inngangsdøren, og på venterommet.
 • Hold avstand. Arealet utenfor venterommet skal brukes til ventesone. Maksimum 2 personer på venterommet vårt samtidig.

 

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

I høst er det spesielt viktig å vaksinere seg for å unngå samtidig infeksjon med korona/covid-19. Sykdommene kan forveksles da symptomene kan være like, pr i dag er det kun influensa vi kan beskytte oss mot med vaksine.  Vaksinen beskytter mot 4 ulike influensavirusstammer, den beskytter ikke mot andre bakterier og virus som også kan gi influensalignende symptomer, eks forkjølelse.

Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Barn og voksne med:

 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Vi vaksinerer ansatte på Nordlandssykehuset, ved fellesvaksineringer i oktober, samt på Vaksineklinikken.
 • Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar/immunsuprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Vaksine mot lungebetennelse/pneumokokkvaksine anbefales alle over 65 år (inkl friske eldre) og risikogrupper hvert 10 år. Vaksinen heter Pneumovax, og beskytter mot alvorlige infeksjoner forårsaket av bakteriene pneumokokker. De kan for eksempel gi lungebetennelser. Influensavaksine kan settes samtidig som Pneumovax.

Hvert 10.år anbefales alle voksne å fylle på sine grunnvaksiner, mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Dersom man er født etter 1950 settes en kombinasjonsvaksine som heter Boostrix-polio. Spør oss når du kommer og vaksinerer deg.


Priser:

Vaxigrip-tetra, sesonginfluensavaksine til personer i risikogruppe: 250 kr

Vaxigrip-tetra, sesonginfluensavaksine til helsepersonell med pasientkontakt: Skal dekkes av arbeidsgiver. Be om pris.

Vaxigrip-tetra: sesonginfluensavaksine: Ikke risikogruppe: 400  kr

Pneumovax, lungebetennelsesvaksine: 550,-  (+ honorar om den ikke settes samtidig med influensavaksinen)

Hjemmebesøk:

Gjelder området Sentrum, inntil Mørkved og Løpsmarka.

Hjemmebesøk inkl Vaxigrip Tetra influensavaksine 1 person: 600 kr       2 personer i samme husstand: 1000 kr