Høsten er her, og på Vaksineklinikken begynner vi å vaksinere så snart vi får inn vaksinen. Leveringsdato får vi kort tid på forhånd, sannsynligvis blir leveringen i uke 41. Vi setter derfor kun opp timer etter 18. oktober. Vi oppfordrer til å bruke vår onlinebooking!

I år er det i Norge nok vaksine til alle, slik at friske voksne kan vaksineres samtidig med risikogrupper. Time bestilles her: onlinebooking

Vi vet foreløpig lite om hvordan influensasesongen 2021/2022 vil forløpe. Da det var få influensatilfeller forrige sesong er det lite immunitet i befolkningen nå, noen som i følge Folkehelseinstituttet kan gjøre at vi er mere utsatt for influensasykdom denne vinteren.

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom:

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot følgesykdom og varig svekket helse.

Kilde:Folkehelseinstituttet

Influensavaksinen å settes hver høst for å være beskytte, dette fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Influensavaksinen beskytter mot 4 ulike influensavirusstammer, den beskytter ikke mot andre bakterier og virus som også kan gi influensalignende symptomer, eks forkjølelse eller korona.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Barn og voksne med:

 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Vi vaksinerer ansatte på Nordlandssykehuset, ved fellesvaksineringer i oktober, samt på Vaksineklinikken.
 • Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar/immunsuprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Vaksine mot lungebetennelse/pneumokokkvaksine anbefales alle over 65 år (inkl friske eldre) og risikogrupper hvert 10 år. Vaksinen heter Pneumovax, og beskytter mot alvorlige infeksjoner forårsaket av bakteriene pneumokokker. De kan for eksempel gi lungebetennelser. Influensavaksine kan settes samtidig som Pneumovax.

Hvert 10.år anbefales alle voksne å fylle på sine grunnvaksiner, mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Dersom man er født etter 1950 settes en kombinasjonsvaksine som heter Boostrix-polio. Spør oss når du kommer og vaksinerer deg.


Priser:

Sesonginfluensavaksine til personer i risikogruppe: 300 kr

Sesonginfluensavaksine til helsepersonell med pasientkontakt: Skal dekkes av arbeidsgiver.

Sesonginfluensavaksine: Ikke risikogruppe: 400  kr

Pneumovax, lungebetennelsesvaksine: 550,-

Hjemmebesøk:

Gjelder området Sentrum, inntil Mørkved og Løpsmarka.

Hjemmebesøk inkl influensavaksine 1 person: 600 kr       2 personer i samme husstand: 1000 kr