Årets sesonginfluensavaksine er litt forsinket i år i forhold til tidligere år. Om du ønsker beskjed på SMS når vi startet opp vaksineringen her hos oss, ta gjerne kontakt på kontaktskjemaet vårt eller ring oss.

Folkehelseinstituttet har kommet med informasjon om at vaksinen Vaxigrip Tetra forventes å være noe forsinket ut på markedet i år.

Sesonginfluensa-vaksine beskytter mot flere influensavirus, men må tas årlig.

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer 🙂