I tillegg til vaksinering utfører Vaksineklinikken også andre tjenester.

Blodprøve, antistoff, HIV-test, kr. 252
Resept malaria, kr. 150
Internasjonalt vaksinasjonssertifikat, kr. 100
Andre injeksjoner (B-12, P-sprøyter. kortison m.v.), kr. 195
Mantoux med avlesning, kr. 300
MRSA-test, kr. 620
Attester, kr. 150