Vaksineklinikken er til enhver tid oppdatert på hvilke vaksiner som anbefales til ulike land i verden. I tillegg gir vi reiseråd om forhåndsregler for å unngå sykdom eller helseplager vi ikke kan vaksineres mot. Det er aldri for sent å vaksinere seg, men vi anbefaler at du kontakter oss 6-8 uker før reisen.

Reisevaksinering har to formål:

1. Å hindre at den enkelte reisende pådrar seg sykdom i utlandet.
2. Å hindre import av sykdommer som kan spre seg i befolkningen

På Folkehelseinstituttets side fhi.no, og i vaksinasjonsguiden finnes generelle oversikter over vaksinebehov for alle verdens land.

Under konsultasjon på Vaksineklinikken får du individuell anbefaling om hvilke vaksiner det er fornuftig å ta for din planlagte, og eventuelt framtidige, reise.

Vaksiner for utenlandsreiser avhenger av reisemål, hvilke vaksiner du har tatt tidligere, din alder og helse, hvor og hvordan du skal bo på reisemålet, hygieniske og sanitære forhold på oppholdsstedet og hvor mye du skal oppholde deg utendørs. Smitterisiko varierer fra storby til landsbygd, og kan være forskjellig i ulike årstider

Infeksjonssykdommer hos gravide, eldre, små barn og personer med nedsatt immunforsvar eller kronisk sykdom kan få et alvorlig forløp. Ikke alle vaksiner kan settes til personer i disse grupper.

Vaksineklinikken er autorisert for gulfebervaksinering. Vaksinen er påkrevd for innreise land i tropisk Afrika og tropisk Sør-Amerika. Vi utsteder internasjonalt gulfeber-vaksinasjonssertifikat.

Det er alltid anbefalt påfyll av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste hvert 10. år, uavhengig av utenlandsreiser. Boostrix-polio/Repevax er vaksiner som inneholder alle disse komponentene.

Ved alle reiser til land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand anbefales det å vaksinere seg. Anbefaling om vaksine kan i noen tilfeller gjelde i disse områder også.

Om det anbefales hepatitt-A vaksine, anbefaler vi å vurdere kombinasjons-vaksine mot hepatitt A+B, Twinrix. Alle reisende kan bli utsatt for skader, ulykker hvor en har behov for medisinsk behandling i land hvor helsevesenet er av dårlig eller varierende kvalitet. Hepatitt-B vaksine er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra 1.11.2016.

Dukoral er en vaksine som drikkes. Det er en koleravaksine som i tillegg har beskyttelse som ETEC-diare (turistdiare). Turistdiare er sjeldent alvorlig for friske personer, men kan være plagsomt. Vaksinen er et supplement til hygienetiltak og forsiktighet.