Sykdommen smitter via mygg. Reisende til Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Karibien, Sør-Amerika og deler av Afrika bør vurdere å vaksinere seg.

Myggen som overfører denguefeber trives i både landlige områder og byområder. Viruset finnes i 4 ulike varianter.

Denguefeber en en virussykdom som gir feber, nedsatt almenntilstand og muskel/bensmerter. Den kan også medføre et alvorlig sykdomsbilde med blødningsfeber, sjokk og multiorgansvikt (hemorragisk denguefeber, DHF). Forløpet kan være spesielt alvorlig  for personer som har hatt denguefeber tidligere. 75% av tilfellene er asymtomatisk.  Mange vet derfor ikke at de har vært smittet tidligere, og kan være mer utsatt for DHF.

I 2019 ble det meldt 119 tilfeller av denguefeber i Norge. Man regner med at det kun er de mest alvorlige tilfellene som er rapportert.

Vaksinen Qdenga er nå godkjent til bruk å Norge. Personer som skal reiser til Sørøst-Asia, Latin Amerika fra og med Mexico, Karibien, Sør-Amerika og deler av Afrika bør vurdere å vaksinere seg.

Nedre aldersgrense for Qdenga  er 4 år. Den gis i to doser, med minst tre måneders mellomrom. Det er ikke maksimumsintervall mellom dosene. For mange kan det være praktisk å ta én dose før den nærmeste reisen, og én dose før neste reise. Etter første dose er beskyttelsen ca 80% . Virkningen av vaksinen vil reduseres noe etter noen år. Det er ikke avklart behov for eventuell påfyllsdose.

Qdenga er en levende svekket vaksine. Den kan  ikke gis til gravide, ammende og personer med nedsatt immunforsvar. Man bør vente i 4 uker etter vaksinering til evt graviditet. De mest vanlige bivirkningene av Qdenga er smerter på injeksjonstedet og forbigående sykdomsfølelse.

Vaksine erstatter ikke myggstikkbeskyttelse. Myggstikk kan unngås ved påkledning, myggmidler og impregnerte myggnett. Husk at mygg som sprer denguefeber stikker hele døgnet. Vi selger effektive insektmidler og myggnett.