1 av 4 voksne rammes av helvetesild i løpet av livet. Sykdommen sies å bære sitt navn med rette, da den ofte gir intense smerter.

Personer som tidligere har hatt vannkopper kan utvikle helvetesild. Risiko øker med stigende alder fordi immunsystemet svekkes naturlig med alderen. I tillegg kan man få nedsatt immunforsvar pga sykdom eller medisiner. De fleste personer over 50 år har gjennomgått vannkopper. Personer som ikke husker om de har hatt vannkopper kan også vaksineres mot helvetesild.

Etter gjennomgått vannkopper kan viruset ligge latent i nerveknuter nær ryggmargen uten å gi symptomer i årevis.  Sykdommen oppstår ved reaktivering av vannkoppeviruset som har da har formert seg og vandrer lags nerven ut til huden. Det dannes en smertefull betennelse i hudområdet ved den bestemte nervetråden. Før utslettet bryter ut er symptomer som feber, hodepine og nedsatt almenntilstand vanlige, senere vil prikking, kløe, svie og smerter i det berørte hudområde med påfølgende utslett komme. Smerter og ubehag vil variere fra person til person og vil  for mange gå over i løpet av få uker. Ca 10 % av dem som har fått helvetesild  får vedvarende smerter i flere måneder eller år. Dette kalles postherpetisk nevralgi.

Alle personer over 50 år kan vaksinere seg, i tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet at: «Voksne med nedsatt immunforsvar pga sykdom eller immunsupprimerende behandling vil kunne ha god nytte av en slik beskyttelse, og vurderer at vaksinen er særlig aktuell til personer som: Har gjennomgått, eller skal gjennomgå stamcelletransplantasjon eller organtransplantasjon, har hematologisk kreft, har malign solid svulst eller er HIV-positive»

Shinrix er en inaktivert vaksine som kan forebygge helvetesild og postherpetisk nevralgi. Den har vært på markedet internasjonalt i flere år. Den er i Norge godkjent for personer over 50 år, samtpersoner over 18 år med visse underliggende sykdommer. Vaksinen settes i 2 doser med 2 måneders intervall. Vaksinen koster 2370 kr pr dose, inkludert honorar. Du trenger ikke resept for å bli vaksinert hos oss. Vi bestiller vaksinen til deg om vi ikke har den på vårt lager.

 

Les mer om helvetesild

ABC Nyheter: Ny studie bekrefter sammenheng mellom helvetesild og slag