Vaksineklinikken selger insektmidler til hud og tekstiler fra ulike produsenter. Vaksineklinikkens produkter er innenfor norske krav mht. innholdsstoffer og styrke.

Til bruk i malariaområder er insektmidler med DEET (N,N-Dethy-m-l Toulamide) eller Picaridin anbefalt til bruk på hud. Insektmidler må ikke fås i øyne eller svelges. Vær oppmerksom på at DEET misfarger plast (eks solbriller) og tekstiler. Det gjør ikke Picaridin. Når myggbeskyttelse ikke lenger er nødvendig bør det vaskes bort med såpe og vann. Myggmidler skal brukes med forsiktighet til barn.

Den beste beskyttelse mot insektstikk fås ved bruk av myggmidler til hud i kombinasjon med Permetrin på klær, myggnett og lignende
Våre priser er inkl. mva.

  • Alle
  • Hånddesinfeksjon
  • Myggmidler til hud
  • Myggmidler til tekstiler
  • Myggnett