Fakta om zikafeber og berørte områder

Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Mygg zika (2) (002)Zikafeber forekommer i store deler av det amerikanske kontinentet, men også i andre verdensdeler som Asia. Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig oversikt over berørte områder.

Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.
Vaksineklinikken selger effektive myggmidler som gir god beskyttelse mot zikafeber. Personer som planlegger graviditet anbefales å ta forholdsregler, også etter hjemkomst.

Reiseråd.

Zikatest er en enkel blodprøve som tas minst 4 uker etter hjemkomst. Gjelder personer som er gravide, har gravid partner eller par som planlegger graviditet innen 6 måneder etter hjemkomst fra område med zikafeber. Blodprøven tas hos fastlege.